Microting eForm Cloud

Når du ønsker at Microting står for installation og drift af din løsning.

  • Oprettelse: 4.950,00 kr.
  • Tilkøb af PDF/Word-rapport: Fra 3.000,00 kr.
  • Tilkøb af standardløsning: Fra 9.500,00 kr.
  • Drift og vedligehold: Fra 2.748,00 kr. pr. år
  • Telefon- og fjernsupport: Inkl.

Microting eForm Integration

Når du ønsker at integrere Microting eForm med eget forretningssystem eller vejeløsning.

  • Oprettelse: Fra 9.950,00
  • Tilkøb af PDF/Word-rapport: Fra 3.000,00 kr.
  • Drift og vedligehold: Fra 2.748,00 kr. pr. år
  • Telefon- og fjernsupport: Inkl.

Standardløsninger

Tidsregistrering maskiner/områder/medarbejder

Slut med papirbaseret tidsregistrering og manglende dokumentation for, hvor meget tid der bruges dels i maskinerne og dels på arbejdsområderne.

Når arbejdsopgaven er udført, sender medarbejder data direkte ind i egen webløsning, hvor rapporter kan trækkes og data kan eksporteres til Excel.

Maskiner, arbejdsområder og navne på medarbejdere vedligeholdes via web.

Læs mere

Pris: 13.400,00 kr. + drift

Brugerundersøgelse på genbrugspladsen

Brugerundersøgelsen danner grundlag for fordelingen af omkostningerne mellem kommunens husholdninger og virksomheder og indeholder en opgørelse på fraktionsniveau af den mængde affald, som blev afleveret på genbrugspladsen i indsamlingsperioden.

Kundetilpasset fraktionsoversigt vises på egne mobiltelefoner og tablets (Android eller iOS).

Excel-rapport fremsendes dagen efter brugerundersøgelsen er afsluttet.

Læs mere

Pris: 9.500,00 kr.

Miljørundering

Miljørunderingen bruges til at dokumentere efterlevelse af virksomhedens miljøkrav.

Tilpasset skema opbygges og dataindsamling afvikles på egne mobiltelefoner og tablets (Android eller iOS).

Indsamlet data redigeres på web og eksporteres til specialtilpassede Word og PDF-rapporter.

Læs mere

Pris: 16.850,00 kr. + drift

Interne audits

Interne audits gennemføres med planlagte mellemrum, for at verificere og dokumentere, at virksomheden lever op til kravene i deres eget ledelsessystem.

Tilpasset skema opbygges og dataindsamling afvikles på egne mobiltelefoner og tablets (Android eller iOS).

Indsamlet data redigeres på web og eksporteres til specialtilpassede Word og PDF-rapporter.

Læs mere

Pris: 16.850,00 kr. + drift

Kontrol af genbrugsøer

Løbende kontrol af om der henstilles affald ved siden af containerne og hvilke typer af henstillet affald det drejer sig om.

Fyldningsgrader dokumenteres løbende og rapporteres via web og i Excel.

Frekvens for kontrol, adresser på genbrugsøer og navne på medarbejdere vedligeholdes via web.

Case under udarbejdelse

Pris: 19.850,00 kr. + drift

Integrationsløsninger

Modtagekontrol integreret med vejesystem

Microting eForm Modtagekontrol er fuldt integreret i vejeløsningerne fra Scanvægt A/S, Elbek & Vejrup A/S samt ToPlus A/S.

Løsningen gør det muligt at modtage vejninger fra eget vejesystem, med informationer fra den indvejede deklaration, hvor medarbejder enten godkender eller afviser læsset, herunder registrerer årsager til afvisning med GPS-positioneret billededokumentation.

Kontakt din leverandør af vejesystem for priser og yderligere informationer om mulighederne.

Mobilt tilsyn i GeoEnviron MILJØ fra Geokon A/S

GeoEnviron Miljø er den mest anvendte IT-løsning i Danmark til indsamling, bearbejdning og administration af alle former for miljødata.

Den mobile løsning kommunikerer direkte med GeoEnviron databasen, hvorved data forbliver digitale hele vejen – fra forberedelse af tilsynet til efterfølgende sagsbehandling, afrapportering og arkivering i kommunens ESDH løsning.

Løsningen er kompatibel med både Android og iOS baserede enheder.

Læs mere eller kontakt Geokon A/S for priser og yderligere information.