Frederiksberg Kommune Socialafdelingen (FKS)

Gennemførelse af trivselsmålinger indenfor:

 • Bosteder
 • Aktivitets- og væresteder
 • Botilbud for voksne i handicapsøjlen
 • Støtte- og kontaktpersonordningen


FKS spørger bl.a. borgerne om:

 • Trives du på bostedet?
 • Tror du dine ønsker og mål kan opnås?
 • Er personalet med til at give dig troen på, at du kan få det bedre?
 • Hvordan er din kontakt til din sagsbehandler i socialafdelingen?
 • Føler du, at du bliver hørt og respekteret?
 • Oplever du, at der er en god stemning mellem beboerne på bostedet?

Case under udarbejdelse

Johannes Hages Hus (JHH)

Gennemførelse af trivselsmåling.

JHH spørger bl.a. beboerne om:

 • Har du et godt samarbejde med medarbejderne i dit boteam?
 • Oplever du, at dine kontaktpersoner inddrager dig i arbejdet med dine individuelle mål?
 • Er arbejdet med dine individuelle mål med til, at du bliver bedre til at klare hverdagslivet?
 • Oplever du at have valgmuligheder i dagligdagen og at kunne træffe egne beslutninger?
 • Føler du dig tryg i JHH?

Case under udarbejdelse