Patienten inviteres til at deltage ude på afsnittet og svarer anonymt på spørgsmålene.
Der er 11 spørgsmål, som patienten besvarer ved at trykke på den tilhørende smiley.
Patienterne kan også skrive egne kommentarer til behandlingsforløbet.
Patientens besvarelse præsenteres direkte i PLIS (Psykiatriens Ledelses InformationsSystem)

Region Hovedstadens Psykiatri

RHP har sammen med to tidligere patienter, udviklet en spørgeramme som udgør fundamentet for måling af Patientoplevet kvalitet i RHP på alle Senge-, Ambulant- og Akutafsnit samt Børn & Unge Afsnit.

Systemet har kørt i drift siden 1. januar 2016 og der er gennemført mere end 50.000 patientinterviews.

Mål med Patientoplevet kvalitet

  • At give patienterne et anonymt talerør som sikrer, at patienterne kan give udtryk for deres oplevelser – positive såvel som negative.
  • At give centrene feedback som sikrer, at centrene får mulighed for at måle egen indsats og vurdere og implementere nye tiltag på baggrund af målingerne.
  • At give ledelsen i RHP konsolideret feedback og dermed sikre, at ledelsen får det bedst mulige beslutningsgrundlag mht. planlægning, implementering og opfølgning på RHP’s strategiske indsatsområder.

Fuldt integreret i RHP’s ledelsesinformationssystem

Patientoplevet kvalitet i RHP er fuldt integreret i Psykiatriens Ledelses Informations System (PLIS), hvorfor al rapportering i forbindelse med afrapportering af patienttilfredshedsundersøgelsen, gennemføres i PLIS.

Når nye centre/afsnit oprettes i PLIS, oprettes de automatisk til gennemførelse af Patientoplevet kvalitet i RHP.

Offline dataindsamling

Patienten får udleveret tablet med offline adgang til spørgsmålene. Det betyder, at personale såvel som patient ikke skal tænke på fungerende Internet på indsamlingstidspunktet.

Når data skal sendes fra tablet til PLIS, sættes der blot strøm til tablet når denne er online.

Tovholdere kan selv flytte tablets til nye afsnit

Tovholderne kan via web, selv flytte en tablet fra et afsnit til et andet afsnit. Hvis en tablet flyttes fra fx Sengeafsnit (voksenpsykiatri) til Ambulante forløb (voksenpsykiatri), så får tablet’en efter synkronisering automatisk adgang til undersøgelsen Ambulante forløb (voksenpsykiatri).

Om Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital med ca. 5.000 medarbejdere og behandler borgere i regionen med alle former for psykiske sygdomme.