Region Hovedstadens Psykiatri (RHP)

RHP har sammen med to tidligere patienter, udviklet en spørgeramme som udgør fundamentet for måling af Patientoplevet kvalitet i RHP på alle Senge-, Ambulant- og Akutafsnit samt Børn & Unge Afsnit.

Systemet har kørt i drift siden 1. januar 2016 og der er gennemført mere end 50.000 patientinterviews.

Læs mere

Region Sjællands Psykiatri (RSP)

RSP har siden efteråret 2017, gennemført patienttilfredshedsmålinger på ambulante og indlagte patienter.

Resultaterne bruges i RSP’s løbende forbedringsarbejde.

Region Midtjyllands Psykiatri (RMP)

RMP tester pt. systemet på udvalgte områder i Regions- og Socialpsykiatrien.

Resultaterne skal bruges i RMP’s løbende forbedringsarbejde.