Nordsjællands Hospital og Montebello, Spanien

Nordsjællands Hospitals tilfredshedsmålinger er et supplement til den landsdækkende ‘LUP’ (Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelse), der hvert år gennemføres blandt alle offentlige og private sygehuse af Enheden for Evaluering og Brugerinddragelse under Region Hovedstaden. Resultaterne bruges i hospitalets løbende forbedringsarbejde.

Rapportering via web

Nordsjællands Hospital logger ind på web og trækker selv deres rapporter, som kan eksporteres til Word, PowerPoint eller Excel.

Offline dataindsamling

Patienten får udleveret tablet med offline adgang til spørgsmålene. Det betyder, at personale såvel som patient ikke skal tænke på fungerende Internet på indsamlingstidspunktet. Når data skal sendes fra tablet, sættes der blot strøm til tablet når denne er online.

Om Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital er Region Hovedstadens store akuthospital for 315.000 borgere i Nordsjælland. Hospitalet driver også Montebello – Afdeling for genoptræning, der ligger i Spanien.