Patienterne spørges når de udskrives og svarer anonymt på undersøgelsen.
Spørgsmålene omhandler patientens oplevelse fra første kontaktpunkt ...
... til hvor de første gang blev opmærksomme på Capio CFR.
Rapportering sker på web med eksport til Word, PowerPoint og Excel.

Capio CFR

Måler løbende deres patienters tilfredshed med den behandling og service, som de har modtaget, som led i hospitalets akkrediteringsproces.

Capio CFR’s tilfredshedsmålinger er et supplement til den landsdækkende ‘LUP’ (Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelse), der hvert år gennemføres blandt alle offentlige og private sygehuse af Enheden for Evaluering og Brugerinddragelse under Region Hovedstaden.

Både LUP og Capio CFR’s egne interne målinger er et stærkt værktøj til konstant at forbedre kvaliteten af deres arbejde og sikre, at deres kvalitetsstandarder overholdes i forhold til Den Danske Kvalitetsmodel.

Rapportering via web

Capio CFR’s patienttilfredshed afrapporteres via web, med mulighed for at eksportere rapporterne til Word og PowerPoint og al indsamlet data til Excel.

Offline dataindsamling

Patienten får udleveret tablet med offline adgang til spørgsmålene. Det betyder, at personale såvel som patient ikke skal tænke på fungerende Internet på indsamlingstidspunktet. Når data skal sendes fra tablet, sættes der blot strøm til tablet når denne er online.

Om Capio CFR

Capio CFR er et alsidigt privathospital med en lang række lægelige specialer repræsenteret. Privathospitalet har over 350 medarbejdere, mere end 80.000 patientkontakter og 8.000 operationer årligt.

Pr. 1. januar 2017 er CFR Hospitaler indtrådt i koncernen Capio AB, som er noteret på børsen i Stockholm og er en af de førende private hospitalskoncerner i Europa med virksomheder i Frankrig, Tyskland og hele Skandinavien.