Capio CFR

Capio CFR måler løbende deres patienters tilfredshed med den behandling og service, som de har modtaget.

Bruger systemet som led i hospitalets akkrediteringsproces.

Læs mere

Nordsjællands Hospital og Montebello, Spanien

Bruger systemet til at afdække, hvordan patienterne oplevede modtagelsen i fx Akutafdelingen, forplejningen under indlæggelsen etc.

Resultaterne bruges i hospitalets løbende forbedringsarbejde.

Læs mere