Løsninger Offentlig myndighed

GeoEnviron MILJØ fra Geokon A/S

GeoEnviron Miljø er den mest anvendte IT-løsning i Danmark til indsamling, bearbejdning og administration af alle former for miljødata – blandt andet data omkring landbrugstilsyn, administration af vandværker, jordforureningsopgaver, tank- og udskilleroplysninger. Data struktureres og samles ét sted, så der dannes overblik, og relevante data kan hurtigere sammenstilles.

GeoEnviron to-go

Undgå papir og tag dine data med på tilsyn. Flere og flere mobile enheder bliver en naturlig del af vores arbejdsliv. Mange kommuner har derfor sat fokus på, hvordan mobile løsninger også kan indbygges i fremtidens miljøtilsyn. Geokon har derfor etableret et samarbejde med Microting A/S, der har udviklet et softwaresystem, som gør det nemt at dokumentere forretningskritisk information elektronisk.

Samarbejdet har resulteret i en ny løsning, der kan kommunikere data mellem GeoEnviron databasen og den mobile enhed, når sagsbehandlerne skal på tilsyn på virksomheder, landbrug og vandværker. Hele setup’et har fokus på, at data forbliver digitale hele vejen – fra forberedelse af tilsynet til efterfølgende sagsbehandling, afrapportering og arkivering i kommunens ESDH løsning.

Løsningen er kompatibel med både Android og iOS baserede enheder.Mobilt Tilsyn – fuld digitalisering af landbrugstilsyn i Svendborg Kommune

Digitaliseringen betyder, at flere og flere kommuner forholder sig nysgerrigt og positivt til de mobile løsninger, der kan være med til at kvalificere og effektivisere deres sagsbehandling. Som i alle andre overvejelser om implementeringen af nye løsninger, gælder også hér vurderingen af, hvad det kræver af indsatser, og hvilken værdi det giver.

Vi har talt med Mette Dyrup Truelsen, der i dag er ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune som miljømedarbejder, om hendes oplevelser af værdien af Mobilt Tilsyn. Før Mette kom til Faaborg-Midtfyn Kommune, arbejdede hun i Svendborg Kommune, hvor hun stod i spidsen for implementeringen af Mobilt Tilsyn på landbrugsområdet.

Fra papir til mobil enhed

Mette Dyrup Truelsen oplever, som mange andre sagsbehandlere, at arbejdsgangene i det kommunale bliver mere og mere digitale. Da Mette startede i Svendborg Kommunes landbrugsgruppe, synes hun derfor, at det var oplagt at se på mulighederne med Mobilt Tilsyn.

– Som tidligere miljøkonsulent i landboforeninger var jeg vant til at tænke i digitale løsninger, og jeg mener, at det er den eneste vej frem.

Alle andre steder udnytter man digitaliseringen, så hvorfor ikke også komme af med papiret på tilsynsområdet? Og jeg blev hurtigt begejstret over at se den samhørighed, der er mellem ens stationære computer og den mobile enhed, man har med ud på tilsyn, fortæller Mette.

Værdien ligger i kvaliteten af data

– Da vi implementerede Mobilt Tilsyn i Svendborg Kommune, havde jeg en idé om, at det ville spare os tid at overgå til den mobile løsning på tilsyn. Men jeg fandt ret hurtig ud af, at værdien ikke ligger i besparelse af tid, når man er ude på tilsyn, men derimod – og langt vigtigere – at værdien ligger i kvaliteten og sammenhængen af- og med ens data.

Senere i processen kan man tale om en tidsbesparende investering. For når alle data er samlet i ét system, behøver man ikke længere lede efter, eller sammenligne, oplysningerne i de forskellige systemer eller journaler.

Undgå dobbeltarbejde

Inden implementeringen af Mobilt Tilsyn oplevede Mette, at hun ofte var nødt til at dobbelttjekke data forud for et tilsyn, fordi hun ikke kunne være helt sikker på, at det der var tastet ind i GeoEnviron var helt enslydende med de oplysninger, der blev sendt ud til landmændene i tilsynsbrevet. Beslutningen om at indføre Mobilt Tilsyn blev derfor også en måde for Mette at undgå det tunge dobbeltarbejde ved at skabe større samhørighed og kontinuitet i arbejdsprocesserne og datakvaliteten omkring tilsyn.

Mette peger også på fordelen i at have en tjekliste på basisoplysninger lige ved hånden under et tilsyn.

– Jeg behøvede ikke længere sikre mig, at jeg havde medbragt et print af alle de nødvendige formularer. Integrationen mellem GeoEnviron og Mobilt Tilsyn gør, at man har formularer og huskelister digitalt og lige ved hånden, så man hurtigt kan løbe det hele igennem med landmanden under selve tilsynet – det gør det nemt og overskueligt, pointerer Mette.

Tryghed og troværdighed i stedet for distance

Mette havde hørt andre sagsbehandlere snakke om, at brugen af en iPad på tilsyn kunne skabe en distance mellem sagsbehandleren og landmanden og dermed besværliggøre kommunikationen.

– Men jeg skal hilse og sige, at landmændene i den grad er vant til at arbejdsprocesserne er mere og mere digitale. For de fleste landmænd er der ingen tvivl om fordelene ved digitaliseringen – også i forhold til mobilt tilsyn, forklarer Mette smilende.

– Jeg oplevede, hvordan det giver både landmanden og sagsbehandleren tryghed, at landmanden under tilsynet kan følge med i, hvad der noteres i rapporten og ikke mindst, hvilke billeder der knyttes direkte med i rapporten via den mobile enhed. Og det giver gennemsigtighed og troværdighed i tilsynsarbejdet, at landmændene efterfølgende, når de modtager tilsynsbrevet, kan genkende oplysningerne og billederne fra tilsynsbesøget.