Storebælt og Øresund bruger eForms til at inspicere skinner og sporskifte

Når medarbejder har gennemført en eller flere dokumentationsopgaver offline, sendes data via 4G til Storebælts/Øresunds egen webbaserede backend-løsning. Rapporter åbnes, gennemgåes og arkiveres derefter som PDF.


Om Sund & Bælt

Sund & Bælt har 131 fastansatte (ultimo 2018), hvoraf de fleste er beskæftiget med Storebæltsbroen.

Herudover er der ca. 200 entreprenører fra private firmaer, som varetager drifts- og vedligeholdsopgaver på Storebæltsbroen.


Løsning

Microting eForm Cloud

Skærmbilleder mobil
Skærmbilleder web og PDF-rapport

Tilstandsrapporten åbnes og færdiggøres på web.

Tilstandsrapporten eksporteres til PDF-rapport.