Nordjyske Jernbaner erstatter papiret med eForms og bruger bl.a. systemet til dels at informere deres lokofører om diverse hændelser, dels til at distribuere køreplaner og endelig til at fejlmelde tog.

Lokofører kvitterer for læsning og ved fejlmeldinger, vælges og beskrives fejltype med evt. billeder af fejl/mangler. På værkstedet logger mekaniker på web, hvor indkomne fejlmeldinger gennemgås og udbedres.


Om Nordjyske Jernbaner

Nordjyske Jernbaner råder over 21 togsæt og beskæftiger i alt ca. 100 medarbejdere.


Løsning

Microting eForm Cloud

Skærmbilleder web - personlig besked

Udover at oprette personlige beskeder, kan fx ny sikkerhedsdokumentation uploades og gøres tilgængeligt offline for alle medarbedejere.

Den personlige besked skrives, aktiv periode sættes, PDF-filer vedhæftes og modtagere vælges.

Skærmbilleder mobil - personlig besked og køreplaner

Lokofører har adgang til en række dokumenter offline.

Beskeden åbnes og der kvitteres for læsning.

Køreplaner hentes hver nat fra Banedanmark ...

... og vises offline som PDF på lokoførers tablet.

Skærmbilleder mobil - fejlmelding

Lokofører har adgang til en række dokumenter offline.

Beskeden åbnes og der kvitteres for læsning.

Køreplaner hentes hver nat fra Banedanmark ...

... og vises offline som PDF på lokoførers tablet.

Skærmbilleder web - fejlmelding

På værkstedet logger mekaniker på web, hvor indkomne fejlmeldinger gennemgås og udbedres.

Værkstedet kvitterer for modtagelse, læsning og udbedring af indkomne fejlmeldinger fra lokofører.