Øresund bruger eForms til at inspicere skinner og sporskifte på strækningen mellem Danmark og Sverige.

Når medarbejder har gennemført en eller flere dokumentationsopgaver offline, sendes data via 4G til Storebælts egen webbaserede backend-løsning. Rapporter åbnes, gennemgåes og arkiveres derefter som PDF.


Om A/S Storebælt

A/S Storebælt ejer og driver Storebæltsforbindelsen, vej og jernbane. A/S Storebælt står for den tekniske drift og vedligehold på vejforbindelsen samt vedligehold af baneforbindelsen.

En stor del af de 137 ansatte hos Sund & Bælt er beskæftiget med Storebæltsbroen. Herudover er ca. 200 medarbejdere ansat hos private firmaer, der varetager drifts- og vedligeholdsopgaver på Storebæltsbroen.


Løsning

Microting eForm Cloud