Ragn-Sells A/S bruger eForms til modtagekontrol af affald til genbrug

Udveksling af data sker mellem vejeløsningen ScanX.NET fra Scanvægt A/S og Microting.


Om Ragn-Sells A/S

Ragn-Sells samler, sorterer og behandler affald til genbrug. Årligt håndterer Ragn-Sells ca. 400.000 tons affald på deres fire anlæg som bliver behandlet og sendt videre som råvarer til industrien eller til energiproduktion.

Skærmbilleder mobil

Alle indvejede læs vises på mobil enhed

Kontrollør vælger læs som skal kontrolleres

Affaldslæsset vurderes og der tages billeder og tilføjes kommentarer til eventuelle afvigelser

Data sendes direkte tilbage til Scanvægts vejesystem ScanX.net