Fjernvarme Fyn bruger eForms til modtagekontrol af halm og affald på affaldsenergianlægget.

Udveksling af data sker mellem Fjernvarme Fyns egen Microsoft SQL database og Microting.

Data eksporteres som CSV-filer til Fjernvarme Fyns Business Intelligence System TARGIT, hvor det er nemt at følge med i antal afviste læs og de bagvedliggende årsager til afvisning.


Om Fjernvarme Fyn

Fjernvarme Fyn er ejet af Odense og Nordfyns Kommune. Virksomheden ejer de største kraftvarmeværker på Fyn, har knap 300 ansatte og er en af Europas største varmeforsyninger. Fjernvarme Fyn dækker cirka 97 % af varmebehovet i Odense og omegn svarende til mere end 90.000 boligenheder.

Skærmbilleder mobil og TARGIT

Halmens kvalitet dokumenteres offline på mobil enhed

Her vælges fx affaldstype

Dokumentationen med billeder af halmen vises på web

Antal afviste læs og årsager til afvisning vises i TARGIT