ARGO bruger eForms til modtagekontrol på deres forbrændingsanlæg i Roskilde og på Audebo Miljøcenter.

Alle indkomne affaldslæs registreres i Microsoft Dynamics AX og baggrundsinformationer omkring affaldslæsset gøres tilgængelig på Argo’s mobile enheder, hvorpå der er installeret Microting eForm.

Når medarbejder har dokumenteret og klassificeret affaldslæsset, sendes data tilbage Microsoft Dynamics AX, hvor den videre databehandling og rapportering foretages.


Om ARGO

ARGO er et affaldsselskab, der behandler affald for borgere og virksomheder i ni sjællandske kommuner. Selskabets primære opgave er at sikre, at affald omdannes til ressourcer.

Skærmbilleder mobil

Transportøren vises i oversigt på den mobile enhed.

Baggrundsinformationer fra Microsoft Dynamics AX vedrørende affaldslæsset, vises offline på den mobile enhed.

Medarbejder dokumenterer affaldslæsset offline og sender data tilbage til Microsoft Dynamics AX.