AffaldPlus udfører mobil modtagekontrol på deres deponier

Udveksling af data sker mellem vejeløsningen Libra fra Elbek & Vejrup A/S og Microting.


Om AffaldPlus

AffaldPlus tager sig af affaldet på Syd- og Vestsjælland. AffaldPlus arbejder i fællesskab med deres seks ejer-kommuner på at skabe et samfund, hvor affald ses og behandles som en værdifuld ressource.

Skærmbilleder mobil

Baggrundsinformationer fra Libra vises på mobiltelefonen.

Medarbejder kontrollerer, at affaldslæsset er korrekt deklareret ...

... og tilføjer eventuelle ...

... afvigelser på læsset.