Modtagekontrol med Microting eForm

Modtagekontrolløsningen gør det muligt at modtage vejninger fra eget vejesystem direkte på mobiletelefon, med informationer fra den indvejede deklaration, hvor medarbejder enten godkender eller afviser læsset, herunder registrerer årsager til afvisning med GPS-positioneret billededokumentation.

Kontakt din leverandør af vejesystem for priser og yderligere informationer om mulighederne.

Uddrag fra Bekendtgørelse om deponeringsanlæg, kapitel 7 Kontrol på stedet:

Ved enhver modtagelse af affald skal der ske en visuel inspektion af affaldet ved indgangen til deponeringsanlægget og på deponeringsstedet. Den visuelle inspektion skal omfatte en kontrol af, at affaldet er sorteret og ikke indeholder forbrændingsegnet eller genanvendeligt affald. Ved begrundet mistanke om uoverensstemmelse mellem affaldet og dokumentationen skal anlægget foretage en yderligere kontrol af, om affaldet er i overensstemmelse med dokumentationen.

ARGO bruger eForm til modtagekontrol af affald på deres forbrændingsanlæg i Roskilde og på Audebo Miljøcenter.

Læs mere


Fjernvarme Fyn bruger eForm til modtagekontrol af halm- og affald på affaldsenergianlægget i Odense.

Læs mere

Ragn Sells bruger eForms til modtagekontrol af affald til genbrug

Læs mere

Odense Renovation A/S bruger eForms til modtagekontrol af affald på Odense Nord Miljøcenter

Case på vej

Randers Kommune bruger eForm til modtagekontrol på Affalds-terminalen

Læs mere

AffaldPlus bruger eForm til modtagekontrol på alle deres deponier

Læs mere

CompSoil A/S bruger eForm til kontrol af vægt og indhold på alle indgående varer

Læs mere

Nomi4S bruger eForms til modtagekontrol

Læs mere

Forsyning Helsingør bruger eForms til modtagekontrol

Læs mere

AV Miljø bruger eForm til modtagekontrol

Læs mere

Ny case på vej

Ny case på vej