Nyborg Forsyning og Service A/S (NFS) kontrollerer løbende kommunens genbrugsøer

Der er 74 genbrugsøer i Nyborg Kommune, som indeholder containere til papir, pap, plast, flasker og metal.

NFS kontrollerer løbende om der henstilles affald ved siden af containerne og hvilke typer af henstillet affald det drejer sig om.

Fyldningsgrader dokumenteres løbende og tilgås via web af relevante beslutningstagere i NFS.

Skærmbilleder mobil

Genbrugsø vælges ...

... og kontrol påbegyndes.

Henstillet affald dokumenteres ...

... og fyldningsgrader registreres.

Når kontrol er udført, sendes data ...

... men først når alle obligatoriske datafelter er udfyldt.

Når data er sendt, vises de tilbagværende og endnu ikke kontrollerede genbrugsøer.


Skærmbilleder web og Excel

Under udarbejdelse

Under udarbejdelse