Nyborg Forsyning og Service A/S (NFS) optimerer tømning af deres genbrugsøer og nedbringer mængden af henstillet affald

Der er 74 genbrugsøer i Nyborg Kommune, som består af kuber til indsamling af papir, pap, plast, flasker og metal.

Når kuberne tømmes, har de ofte være overfyldte med henstillet affald ved siden af kuberne.

Ved løbende at kontrollere såvel fyldningsgrader som typen og mængden af henstillet affald, får NFS et godt grundlag for at tilpasse tømningsfrekvensen på de enkelte genbrugsøer - dels så kuberne ikke overfyldes og dels så borgerne kan komme af med deres genbrugsaffald.

Skærmbilleder mobil

Genbrugsø vælges ...

... og kontrol påbegyndes.

Henstillet affald dokumenteres ...

... og fyldningsgrader registreres.

Når kontrol er udført, sendes data ...

... men først når alle obligatoriske datafelter er udfyldt.

Når data er sendt, vises de tilbagværende og endnu ikke kontrollerede genbrugsøer.


Skærmbilleder web og Excel

Under udarbejdelse

Under udarbejdelse