ANONYME besvarelser

Spørgsmålene besvares anonymt - dvs. at organisationen på ingen måde kan se, hvad de adspurgte har svaret.

INDSATSRETTEDE SPØRGSMÅL

Brugeren svarer på spørgsmålene ved at vælge de tilhørende svar på tablet'en.

Spørgsmålene skal være relevante og indsatsrettede, for derigennem at skabe mest mulig ejerskab i organisationen og derved sikre, at implementering af relevante forbedringstiltag muliggøres.