regionspsykiatrien

Region Hovedstadens Psykiatri

Læs mere om RHP's brug af Microting InSight.

Spørgsmål

RHP: Sengeafsnit - Voksen

1 af 11: Er personalet på afsnittet venligt og imødekommende?

2 af 11: Oplever du, at personalet er forberedt til samtaler med dig om din udredning/behandling?

3 af 11: Er du løbende informeret om, hvad der skal ske under din indlæggelse?

4 af 11: Har du været inddraget i planen for din behandling?

5 af 11: Har personalet hjulpet dig med at sætte personlige mål for din behandling?

6 af 11: Er personalet med til at give dig troen på, at du kan få det bedre?

7 af 11: Er aktiviteterne på afsnittet relevante for dig?

8 af 11: Er der tilstrækkeligt med ro på afsnittet til hvile og søvn?

9 af 11: Har behandlingen hjulpet dig til at få det bedre?

10 af 11: Er personalet opmærksomt på at involvere dine pårørende/venner (hvis du ønsker det)?

11 af 11: Hvor tilfreds er du alt i alt tilfreds med dit forløb, fra du blev indlagt til du blev udskrevet?

Hvis du har kommentarer, kan du skrive dem her.


RHP: Sengeafsnit - Akut

1 af 11: Er personalet venligt og imødekommende?

2 af 11: Er du tilfreds med venteværelsets indretning?

3 af 11: Er der adgang til mad og drikke?

4 af 11. Var ventetiden fra du ankom til akutmodtagelsen, til du kom ind til samtalen, acceptabel?

5 af 11: Er den mundtlige information, du har fået under dit besøg, forståelig?

6 af 11: Har du fået svar på de spørgsmål du stillede under dit besøg?

7 af 11: Er du løbende informeret om, hvad der skal foregå?

8 af 11: Har du været inddraget i beslutninger for din behandling?

9 af 11: I hvilken grad har personalet i skadestuen hjulpet dig til at få det bedre?

10 af 11: Ved du, hvad du skal gøre nu i forhold til den problematik, du har henvendt dig med?

11 af 11: Hvor tilfreds er du alt i alt med dit forløb i akutmodtagelsen?

Hvis du har kommentarer, kan du skrive dem her.


RHP: Ambulant - Voksen

1 af 11: Er personalet i ambulatoriet/distriktspsykiatrien/teamet venligt og imødekommende?

2 af 11: Oplever du, at personalet er forberedt til samtaler med dig om din udredning/behandling?

3 af 11: Er du løbende informeret om, hvad der skal ske i dit behandlingsforløb?

4 af 11: Har du været inddraget i planen for din behandling?

5 af 11: Har personalet hjulpet dig med at sætte personlige mål for din behandling?

6 af 11: Er personalet med til at give dig troen på, at du kan få det bedre?

7 af 11: Er du tilfreds med dit samtale- eller gruppeterapeutiske forløb?

8 af 11: Er du tilfreds med dit medicinske behandlingsforløb?

9 af 11: Er personalet opmærksomt på at involvere dine pårørende/venner (hvis du ønsker det)?

10 af 11: Har behandlingen hjulpet dig til at få det bedre?

11 af 11: Hvor tilfreds er du alt i alt med dit forløb i ambulatoriet/distriktspsykiatrien/teamet?

Hvis du har kommentarer, kan du skrive dem her.


RHP: Senge - BørnUnge

1 af 11. Synes du, at vi var venlige og imødekommende?

2 af 11. Synes du, at vi var forberedt til samtaler med dig?

3 af 11. Er du løbende blevet informeret om, hvad der skulle ske under din indlæggelse?

4 af 11. Har du været med til at udarbejde planen for din behandling?

5 af 11. Synes du, at vi hjalp dig med at sætte mål, der gav mening for dig?

6 af 11. Har vi været med til at give dig en tro på, at du kan få det bedre?

7 af 11. Var aktiviteterne på afsnittet gode?

8 af 11. Synes du, at der var ro til at sove om natten?

9 af 11. Synes du, at behandlingen har hjulpet dig til at få det bedre?

10 af 11. Synes du, at vi var gode til at inddrage dine forældre?

11 af 11. Er du alt i alt tilfreds med din indlæggelse?

Hvis du har kommentarer, kan du skrive dem her.


RHP: Senge - BørnUnge - Pårørende

1 af 11. Er personalet på afsnittet venligt og imødekommende?

2 af 11. Oplever du, at personalet er forberedt til samtaler med dig om dit barns udredning/behandling?

3 af 11. Er du løbende informeret om, hvad der skal ske under dit barns indlæggelse?

4 af 11. Har du være inddraget i planen for dit barns behandling?

5 af 11. Hjælper vi dit barn med at sætte mål, der giver mening for barnet?

6 af 11. Er vi med til at give dig en tillid til, at dit barn kan få det bedre?

7 af 11. Er aktiviteterne på afsnittet relevante for dit barn?

8 af 11. Er der tilstrækkeligt med ro på afsnittet til, at dit barn kan få hvile og søvn?

9 af 11. Har behandlingen hjulpet dit barn til at få det bedre?

10 af 11. Er vi opmærksomme på at inddrage dig som forælder?

11 af 11. Hvor tilfreds er du alt i alt med forløbet, fra dit barns indlæggelse til udskrivelse?

Hvis du har kommentarer, kan du skrive dem her.


RHP: Ambulant - BørnUnge

1 af 11. Synes du, at vi var venlige og imødekommende?

2 af 11. Synes du, at vi var forberedt til samtaler med dig?

3 af 11. Er du løbende blevet informeret om, hvad der skulle ske i dit forløb?

4 af 11. Har du været med til at udarbejde planen for din behandling?

5 af 11. Synes du, at vi hjalp dig med at sætte mål, der gav mening for dig?

6 af 11. Har vi været med til at give dig en tro på, at du kan få det bedre?

7 af 11. Har du været tilfreds med dine samtaler – alene eller i gruppe?

8 af 11. Har du fået medicin?

8.1. af 11. Har vi været gode til at samarbejde med dig om din medicinske behandling?

9 af 11. Synes du, at vi var gode til at inddrage dine forældre?

10 af 11. Har du været i behandling her i ambulatoriet?

10.1. af 11. Synes du, at behandlingen har hjulpet dig til at få det bedre?

11 af 11. Er du alt i alt tilfreds med dit forløb i ambulatoriet?

Hvis du har kommentarer, kan du skrive dem her.


RHP: Ambulant - BørnUnge - Pårørende

1 af 11. Er personalet på ambulatoriet venligt og imødekommende?

2 af 11. Oplever du, at personalet er forberedt til samtaler med dig om dit barns udredning/behandling?

3 af 11. Er du løbende informeret om det videre forløb for dit barn?

4 af 11. Har du været inddraget i planen for dit barns behandling?

5 af 11. Hjælper vi dit barn med at sætte mål, der giver mening for barnet?

6 af 11. Er vi med til at give dig en tillid til, at dit barn kan få det bedre?

7 af 11. Er du tilfreds med dit barns samtaler – alene eller i grupper?

8 af 11. Har dit barn fået medicin?

8.1. af 11. Er du tilfreds med dit barns medicinske behandlingsforløb?

9 af 11. Er vi opmærksomme på at inddrage dig som forælder?

10. Har dit barn været i behandling hos os i ambulatoriet?

10.1. af 11 Oplever du, at behandlingen har hjulpet dit barn til at få det bedre?

11 af 11. Hvor tilfreds du alt i alt med dit barns forløb i ambulatoriet?

Hvis du har kommentarer, kan du skrive dem her.

Region Sjællands Psykiatri

RSP: Sengeafsnit

1 af 11: Er personalet på afsnittet venligt og imødekommende?

2 af 11: Oplever du, at personalet er forberedt til samtaler med dig om din udredning/behandling?

3 af 11: Er du løbende informeret om, hvad der skal ske under din indlæggelse?

4 af 11: Har du været inddraget i planen for din behandling?

5 af 11: Har personalet hjulpet dig med at sætte personlige mål for din behandling?

6 af 11: Er personalet med til at give dig troen på, at du kan få bedre?

7 af 11: Er aktiviteterne på afsnittet relevante for dig?

8 af 11: Er der tilstrækkeligt med ro på afsnittet til hvile og søvn?

9 af 11: Har behandlingen hjulpet til dig at få det bedre?

10 af 11: Er personalet opmærksom på at involverer dine pårørende/venner (hvis du ønsker det)?

11 af 11: Hvor tilfreds er du alt i alt med dit forløb, fra du blev indlagt til nu?


RSP: Opfølgning LUP Senge

1 af 8: Har du oplevet at blive tvangsindlagt?

2 af 8: Har du oplevet at blive tvunget til at tage medicin?

3 af 8: Har du oplevet at få inddraget din mulighed for at forlade afsnittet (tvangstilbageholdt)?

4 af 8: Har du oplevet at blive fastholdt af personalet?

5 af 8: Har du oplevet at blive bæltefikseret?

6 af 8: Synes du personalets brug af tvang på foregik på en ordentlig måde?

7 af 8: Har du efterfølgende talt med personalet om den episode, hvor der blev brugt tvang overfor dig (eftersamtale)?

8 af 8: I hvilken grad fik du udbytte af samtalen?


RSP: Opfølgning LUP Ambulant

1 af 8: Har du søgt oplysninger om klinikken på internettet, før du startede i dit forløb?

2 af 8: Har du læst om klinikken i velkomstpjecen i mappen, du fik udleveret, da du startede i dit forløb?

3 af 8: Har du tidligere gået til ambulant behandling for din psykiske sygdom?

4 af 8: Har du talt med personalet om dine forventninger til kontakten med klinikken?

5 af 8: Blev du klar over hvilke behandlingstilbud klinikken kan tilbyde dig?

6 af 8: Hvor tilfreds er du med den behandling, som du modtager for din sygdom/tilstand?

7 af 8: Har du fået det bedre af behandlingen i ambulatoriet?

8 af 8: Hvor tilfreds er du alt i alt med dine besøg i klinikken?


RSP: Recovery

1 af 5: Min behandler hjælper mig til at føle mig støttet af andre mennesker.

2 af 5: Min behandler hjælper mig med at have håb og drømme for fremtiden.

3 af 5: Min behandler hjælper mig med at have det godt med mig selv.

4 af 5: Min behandler hjælper mig med at gøre ting, der betyder noget for mig.

5 af 5: Min behandler hjælper mig med at føle, at jeg har kontrol over mit liv.


RSP: Behandlingsplanen

1 af 5: Kender du din behandlingsplan?

2 af 5: Synes du du at din behandlingsplan er læsevenlig og forståelig?

3 af 5: Er du blevet godt informeret om din behandlingsplan?

4 af 5: Har du haft indflydelse på, hvad der skal stå i din behandlingsplan?

5 af 5: Oplever du at det der står i din behandlingsplan er relevant for dig?

Region Midtjyllands Psykiatri - tester pt. systemet

RMP: Holmstrupgaard

Vil du deltage i undersøgelsen?

1 af 11: Føler du dig hørt og set i hverdagen her på afdelingen?

2 af 11: Føler du, at du har indflydelse på din behandling her på afdelingen?

3 af 11: Føler du, at du har indflydelse på dine mål og delmål i behandlingen?

Du har mulighed for at uddybe dine svar i tekstboksen nedenfor:

4 af 11: Er du overordnet set tilfreds med den afdeling du bor på?

5 af 11: Deltager du i Aktiv Fritid?

6 af 11: Føler du, at Aktiv Fritid bidrager til en meningsfuld hverdag?

7 af 11: Deltager du i skole/dagtilbud?

8 af 11: Oplever du, at niveauet i skolen/dagtilbuddet er tilpasset dit faglige niveau?

Du har mulighed for at uddybe dit svar i tekstboksen nedenfor:

9 af 11: Trives du i skolen/dagtilbuddet?

Du har mulighed for at uddybe dit svar i tekstboksen nedenfor:

10 af 11: Oplever du overordnet set, at afdelingen er et trygt sted at være?

11 af 11: Oplever du, at personalet er god til at håndtere vanskelige situationer (fx politi på afdelingen, konflikter, store følelsesudbrud mv.)?

Til sidst har du muligheden for at komme med yderligere kommentarer


RMP: Ambulant

Ønsker patienten at deltage i undersøgelsen?

1 af 8: Er personalet på i klinikken venlige og imødekommende?

2 af 8: Oplever du, at personalet er forberedt til samtaler med dig om din udredning/behandling?

3 af 8: Er du løbende informeret om, hvad der skal ske under dit forløb?

4 af 8: Har du været inddraget i planen for din behandling?

5 af 8: Har personalet hjulpet dig med at sætte personlige mål for din behandling?

6 af 8: Er personalet med til at give dig troen på, at du kan få det bedre?

7 af 8: Er personalet opmærksomt på at involvere dine pårørende/venner (hvis du ønsker det)?

8 af 8: Har personalet talt med dig om dit fysiske helbred?

Her kan du evt. uddybe dine svar


RMP: Pårørende

Ønsker den pårørende at deltage i undersøgelsen?

1 af 5: Har du fået information omkring din pårørendes diagnose/sygdom?

2 af 5: Har du fået vejledning i, hvordan du støtter din pårørende bedst?

3 af 5: Har du fået nogle værktøjer til at støtte din pårørende?

4 af 5: Bliver du inddraget i din pårørendes behandlingsforløb i tilstrækkeligt omfang?

5 af 5: Ved du hvem du skal henvende dig til, hvis din pårørendes psykiske tilstand forværres?

Her kan du evt. uddybe dine svar


RMP: Sengeafsnit

Ønsker patienten at deltage i undersøgelsen?

1 af 10: Er personalet på afsnittet venlige og imødekommende?

2 af 10: Oplever du, at personalet er forberedt til samtaler med dig om din udredning/behandling?

3 af 10: Er du løbende informeret om, hvad der skal ske under din indlæggelse?

4 af 10: Har du været inddraget i planen for din behandling?

5 af 10: Har personalet hjulpet dig med at sætte personlige mål for din behandling?

6 af 10: Er personalet med til at give dig troen på, at du kan få det bedre?

7 af 10: Er aktiviteterne på afsnittet relevante for dig?

8 af 10: Er der tilstrækkeligt med ro på afsnittet til hvile og søvn?

9 af 10: Er personalet opmærksomt på at involvere dine pårørende/venner (hvis du ønsker det)?

10 af 10: Har personalet talt med dig om dit fysiske helbred?

Her kan du evt. uddybe dine svar

socialpsykiatrien

Frederiksberg Kommune Socialafdeling

FKS: Bosteder

Vælg adresse på bosted:

Ønsker borgeren at deltage i undersøgelsen?

1 af 13: Trives du på bostedet?

2 af 13: Er aktiviteterne relevante for dig?

3 af 13: Tror du dine ønsker og mål kan opnås?

4 af 13: Har du kendskab til de konkrete mål du samarbejder med dine kontaktpersoner om?

5 af 13: Er personalet tilgængelige på de tider du har behov for?

6 af 13: Er personalet med til at give dig troen på, at du kan få det bedre?

7 af 13: Hvordan er din kontakt til din sagsbehandler i socialafdelingen?

8 af 13: Har du et godt samarbejde med personalet?

9 af 13: Føler du, at du bliver hørt og respekteret?

10 af 13: Oplever du, at der er en god stemning mellem beboerne på bostedet?

11 af 13: Har din kontaktperson den nødvendige viden?

12 af 13: Er du tilfreds med maden?

13 af 13: Får du den nødvendige støtte?

Hvis du har kommentarer, kan du skrive dem her.


FKS: Væresteder

Vælg adresse på værested:

Ønsker borgeren at deltage i undersøgelsen?

1 af 10: Føler du dig velkommen?

2 af 10: Er du tilfreds med personalet?

3 af 10: Kan du tale med personalet, når du har brug for det?

4 af 10: Hvad synes du om det daglige sprog mellem personale og brugere?

5 af 10: Hvad synes du om måden personalet arbejder på?

6 af 10: Hvad synes du om miljøet på stedet?

7 af 10: Hvad synes du om maden?

8 af 10: Hvad synes du om aktiviteterne på stedet?

9 af 10: Hvad synes du om de udflugter der afholdes?

10 af 10: Har du fået det bedre i løbet af den tid, du har haft kontakt med værestedet?

Hvis du har kommentarer, kan du skrive dem her.


FKS: Støtte- og kontaktpersonordningen

Ønsker borgeren at deltage i undersøgelsen?

1 af 13: Trives du i din bolig?

2 af 13: I hvilket omfang har du ejerskab/kendskab til de mål du samarbejder med din støtte- kontaktperson (SKP) om?

3 af 13: Hvordan er din kontakt til din sagsbehandler i socialafdelingen?

4 af 13: Møder din kontaktperson stabilt?

5 af 13: Den tid du får i støtte, svarer det til dine ønsker og behov?

6 af 13: Er din SKP tilgængelig på de tidspunkter du har behov for?

7 af 13: Har din SKP den nødvendige viden for at hjælpe dig?

8 af 13: Har du et godt samarbejde med din SKP?

9 af 13: Føler du dig hørt og respekteret i samarbejdet med din SKP?

10 af 13: Opfølgningsmøder med din sagsbehandler afholdes oftest hver 6 måned. Er det tilfredsstillende?

11 af 13: Er du blevet orienteret om de fællesaktiviteter der tilbydes, f.eks. julefrokost, kulturgruppe og yoga?

12 af 13: Bruger du nogen af disse tilbud?

13 af 13: Hvor tilfreds er du generelt med støtten?

Hvis du har kommentarer, kan du skrive dem her.


FKS: Handicapsøjlen

Vælg adresse:

Ønsker borgeren at deltage i undersøgelsen?

1 af 17: Er du glad for din lejlighed/værelse?

2 af 17: Får du hjælp til at købe møbler og indrette?

3 af 17: Kan du lide personalet?

4 af 17: Hjælper de dig med praktiske opgaver?

5 af 17: Har I det sjovt og griner sammen?

6 af 17: Hjælper de dig når du er ked af det?

7 af 17: Kan du lide maden?

8 af 17: Er du med til at bestemme hvad I skal spise?

9 af 17: Er du med til at lave mad?

10 af 17: Hygger I jer i weekenderne?

11 af 17: Fejrer I højtider, fx jul og påske?

12 af 17: Holder du ferie med Botilbuddet?

13 af 17: Er I på ture engang imellem?

14 af 17: Er du glad for dem du bor sammen med?

15 af 17: Har du en ven?

16 af 17: Hjælper personalet dig med at lave aktiviteter udenfor Botilbuddet?

17 af 17: Hjælper personalet dig med at arrangere besøg af din familie/venner?

Hvis du har kommentarer, kan du skrive dem her.

Johannes Hages Hus - socialpsykiatrisk botilbud § 108 og § 107

Ønsker borgeren at deltage i undersøgelsen?

1 af 13: Har du et godt samarbejde med medarbejderne i dit boteam?

2 af 13: Oplever du, at dine kontaktpersoner inddrager dig i arbejdet med dine individuelle mål?

3 af 13: Tror du, at dine ønsker og mål kan opnås?

4 af 13: Er dine kontaktpersoner opmærksomme på at involvere din familie eller venner, hvis du ønsker det?

5 af 13: Er arbejdet med dine individuelle mål med til, at du bliver bedre til at klare hverdagslivet?

6 af 13: Hvordan er din kontakt til din sagsbehandler i kommunen?

7 af 13: Er du med til at planlægge de praktiske opgaver i teamet?

8 af 13: Deltager du i de praktiske opgaver i teamet?

9 af 13: Giver de fælles aktiviteter i JHH mening for dig?

10 af 13: Oplever du at have valgmuligheder i dagligdagen og at kunne træffe egne beslutninger?

11 af 13: Er du tilfreds med maden?

12 af 13: Føler du dig tryg i JHH?

13 af 13: Hvor tilfreds er du alt i alt med at bo i JHH?

Hvis du har kommentarer, kan du skrive dem her.

Svendborg Kommune Socialafdeling - under udarbejdelse


Brøndby Kommune, Social- og Sundhedsforvaltningen - under udarbejdelse


privathospitaler

Capio CFR

Læs mere om Capio CFR's brug af Microting InSight.

Spørgsmål

Indlagte og ambulante patienter

1 af 28: Er du blevet henvist til os fra et forsikringsselskab?

2 af 28: Hvilket forsikringsselskab har du din sundhedsforsikring hos?

3 af 28: Hvor tilfreds var du med ventetiden fra din kontakt med Danica til den første konsultation på Capio CFR?

4 af 28: Hvor tilfreds var du med ventetiden mellem konsultationer/behandlinger på Capio CFR?

5 af 28: På baggrund af dit forløb med Danica og Capio CFR, hvor sandsynligt er det da, at du vil anbefale Danica sundhedssikring til venner og familie? (1: Meget usandsynligt, 10: Meget sandsynligt)

6 af 28: Skriv hvad du mener evt. kunne forbedres i forløbet.

7 af 28: Hvor tilfreds er du med den MUNDTLIGE information, du har fået i forbindelse med din forundersøgelse?

8 af 28: Hvor tilfreds er du med den MUNDTLIGE information, du har fået i forbindelse med din indlæggelse og operation?

9 af 28: Hvor tilfreds er du med den SKRIFTLIGE information, du har modtaget?

10 af 28: Har du besøgt vores hjemmeside?

11 af 28: Hvor tilfreds er du med informationsniveauet på vores hjemmeside?

12 af 28: Synes du, at du har været tilstrækkeligt inddraget i de beslutninger, der er blevet truffet omkring din behandling?

13 af 28: Har du gennem dit ophold været tilfreds med din smertebehandling?

14 af 28: Er du blevet MR-scannet eller røntgenfotograferet på Capio CFR?

15 af 28: Hvordan var din kontakt med MR- og røntgenpersonalet?

16 af 28: Hvordan synes du, du blev modtaget i receptionen?

17 af 28: Hvordan var din kontakt med plejepersonalet?

18 af 28: Er du blevet tilset af en fysioterapeut?

19 af 28: Hvordan var din kontakt med fysioterapeuten?

20 af 28: Hvordan var din kontakt med lægen?

21 af 28: Har du følt dig kompetent behandlet gennem dit behandlingsforløb?

22 af 28: Er du tilfreds med sengestuens indretning? (kun for indlagte patienter)

23 af 28: Er du tilfreds med rengøringsstandarden på hospitalet?

24 af 28: Har du fået mad på hospitalet?

25 af 28: Hvordan vurderer du den mad, du har fået at spise på hospitalet?

26 af 28: Hvordan blev du i første omgang opmærksom på vores hospital?

27 af 28: Ville du anbefale os til andre?

28 af 28: Hvilken læge er du blevet opereret af?