udvikling

Se på udviklingen i brugergruppernes oplevelse af forskellige indsatsområder.

Drøft årsager til forskelle i udvikling og implementér forbedringstiltag, som løfter indsatsområde.

indsigt

Spørg brugerne igen, følg udviklingen og vurdér effekt af forbedringstiltag.