brugerdrevet udvikling

Med afsæt i brugernes oplevelser, at identificere og prioritere mulige indsatsområder til forbedring.

Følge udviklingen og løbende vurdere effekt af forbedringstiltag i de forskellige brugergrupper (fx centre, afsnit, bosteder etc.).

Læs mere om hvordan Region Hovedstadens Psykiatri bruger Microting InSight.

stil spørgsmål

Spørg brugerne om deres oplevelse. Ikke dage, uger eller måneder efter – men her og nu, hvor oplevelsen står stærkt i erindringen, og hvor brugernes lyst til at dele disse oplevelser er på sit højeste (min. 80 % af de adspurgte vil gerne deltage*).

Stil egne spørgsmål eller find inspiration blandt vores mange forskellige spørgsmål brugt af bl.a. den danske regions- og socialpsykiatri.

Læs mere ...


* Kilde: Region Hovedstadens Psykiatri, 2016-2020 (n > 50.000)

indhent svar

Få spørgsmål vist offline på tablet og invitér brugeren personligt til at deltage i undersøgelse.

Læs mere ...

se resultater

Få adgang til altid opdaterede dashboards på web, kopiér grafer og tabeller eller hent alle resultaterne i færdige Word-rapporter.

Læs mere ...

indsigt

Find indsatsområder, implementér forbedringstiltag, spørg brugerne igen og følg udviklingen.

Læs mere ...