Gå i dialog med brugerne

Med Microting InSight har det aldrig været nemmere at spørge brugerne om deres oplevelse. Ikke dage, uger eller måneder efter – men her og nu, hvor oplevelsen står stærkt i erindringen, og hvor brugernes lyst til at dele disse oplevelser er på sit højeste.

Med Microting InSight synliggøres processen for organisationen, da det er organisationen selv, som beder om brugernes hjælp til at blive bedre. Organisationens medarbejdere ved og forstår nu, hvor brugernes stemme stammer fra, og dette giver en viden og forståelse, som giver ejerskab og efterfølgende stor lyst til at igangsætte aktiviteter, der forbedrer brugernes oplevelse.

Hvordan spørger vi brugerne og hvordan indsamles data?

De bedste resultater opnås, når brugerne personligt bliver inviteret/opfordret til at deltage i undersøgelsen.

På den måde sender organisationen et stærkt budskab om, at vi er oprigtigt interesseret i brugernes oplevelse og viden – en indsigt som bruges i det daglige arbejde med at gøre organisationen endnu mere brugerorienteret.

Langt de fleste brugere vil gerne deltage, især når de ser, at vi investerer tid i dem ved personligt at invitere dem til at deltage. De brugere som accepterer, får nu udleveret en tablet, der er 100 % selvforklarende.

Når brugeren er færdig med at besvare spørgsmålene, afleveres tabletten til medarbejderen igen, som siger tak for hjælpen, hvorefter nyt interview kan påbegyndes.

Gode spørgsmål sikrer brugbare svar

Gode spørgsmål er:

  • Letforståelige, nemme at besvare og måler hvad vi ønsker at måle

  • Ikke ledende (fx. "Hvad synes du om vores hyggelige fællesstue?")

  • Handlingsorienteret, dvs. fokuserer på problemstillinger, som organisationen har mulighed for at gøre noget ved.

En god tommelfingeregel er, at antallet af spørgsmål ikke overstiger 20, hvilket i gennemsnit svarer til 3-5 minutters effektiv interviewtid for brugerne.

Rapportering af resultater

Data rapporteres på web og kan nemt eksporteres til færdige rapporter i Excel, Word og PowerPoint.

Rapporterne indeholder en kombination af nedenstående grafer og tabeller:

  • Cirkeldiagrammer

  • Liggende og stående søjlediagrammer

  • Kurvediagrammer

  • Tabeller med nøgletal, brugerkommentarer etc.

Data kan også integreres direkte i organisationens ledelsesinformationssystem (se nedenfor).

Integration til ledelsesinformationssystemer

Alt indsamlet data kan leveres som JSON og vores API gør det nemt for andre systemer at integrere datastrømmen.

Kontakt Niels Windfeld-Lund, Microting +45 66 11 10 66, hvis du ønsker at høre mere om integrationsmulighederne.