Grøn smiley til Tummelsbjerg

Dorte og Hans Wildenschild, ejere af soholdet Tummelsbjerg i Sønderborg Kommune, var spændte på at se, hvordan Arbejdstilsynet ville vurdere deres nye måde at blive opmærksom på forhold i arbejdsmiljøet, der har betydning for sygefravær som fx arbejdsulykker, dårlige arbejdsstillinger og arbejdspres.

Resultatet blev en grøn smiley til Tummelsbjerg.

Dorte påtænker at gennemføre ny APV hvert halve år for på den måde, at følge med i effekten af de indsatser, som arbejdsgrupperne har arbejdet med.

APV på mobiltelefonen

Det nye består i, at bruge Microting eForm* - en mobil app til gennemførelse af APV.

Medarbejderne bliver bedt om - på deres mobiltelefon - at svare på spørgsmålene i Arbejdstilsynets APV til Landbrug.

APV'en afvikles på dansk eller engelsk.

* Microting eForm kan derudover bruges til alle former for lovpligtige egenkontroller samt mere driftsrelaterede kontrol- og arbejdsopgaver. Læs mere her

resultater i excel

Når besvarelserne er indsendt fra telefonen, kan Tummelsbjerg tilgå resultaterne på web og:

  • trække en Excel-rapport, som på en enkel måde viser mulige indsatsområder*

  • oprette en handlingsplan for de enkelte indsatsområder og på den måde nemt følge op på, om problemerne bliver løst

* (de viste data er demodata)

handlingsplan på web

På web oprettes en handlingsplan* med mulighed for at:

  • Beskrive problemet i detaljer

  • Formulere løsningsforslag til problemet

  • Vurdere vigtigheden af problemet (Høj, Middel, Lav)

  • Angive en deadline for senest løsning af problemet

  • Vælge en status (Igangværende, Ikke igangsat, Afsluttet)

Alle handlingsplaner kan eksporteres til Word eller PDF.

* (det viste eksempel er demodata)

kontakt OS for demo

Ring 66 11 10 66 og spørg efter Søren Tornehave eller Niels Windfeld-Lund.

Sammen finder vi et tidspunkt for en demo af løsningen. Du skal forvente at mødet tager ca. 30 minutter.

Du kan også udfylde formularen nedenfor, så kontakter vi dig på ønsket tidspunkt.