Miljøledelse og IE-indberetning

Hvert år inden 31. december skal husdyrbruget foretage en IE-indberetning, som dokumenterer, at IE-husdyrbruget arbejder med Miljøledelse.

Udfyld skabelon til Miljøledelse, hvor årets fokusområder vælges.

Opret kontrolplan med logbøger for regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget og dets materiel, med henblik på at forebygge uheld*.

Indsaml dokumentation på mobil og indsend rapport til myndighederne fra pc.

* Der skal føres logbog over gennemførte kontroller, som skal opbevares i 5 år og kunne fremvises ved tilsyn, sammen med den overordnede plan.

Gyllelogbog

Det er lovpligtigt at føre logbog over åbne og lukkede gyllebeholdere.

Opret gyllebeholdere og tildel kontrolopgave til medarbejder.

Bliv automatisk påmindet, når beholder skal kontrolleres for flydelag, alarm og årlig visuel gennemgang af beholderens konstruktion.

Halebid

Halekupering kræver dokumentation for behovet. 

Registrér alle tilfælde af halebid i besætningen på stald/sektions-niveau og alvoren heraf (mindre alvorlige eller alvorlige halebid).

Foretag risikovurdering af de områder, som har betydning for udbrud af halebid.

Eksportér til Excel og Word.

Beredskabsplan

Beredskabsplanen skal tilpasses hvert enkelt husdyrbrug og skal gennemgås årligt for evt. ændringer i placering af udstyr og indretning af husdyrbruget.

Beredskabsplanen skal indeholde en oversigt/kort over husdyrbruget med angivelse af drænsystemer, vandkilder og spildevandskilder, og en oversigt over tilgængeligt udstyr til håndtering af forureningsulykker. 

Få en vejledende beredskabsplan med kortoversigt tilpasset bedriften og vedligehold selv i en enkel skabelon.

Oplæringsmateriale

Formålet med oplæringsmaterialet er, at undgå uheld og utilsigtet forurening ved at sikre, at medarbejderne har tilstrækkeligt kendskab til relevante regler, processer og forhold, som driften af et IE-brug er forbundet med.

Materialet skal opdateres løbende og være tilgængeligt for personalet, samt kunne forevises ved tilsyn.

Tilpas og vedligehold nemt selv skabelon til oplæringsmaterialet*.


* Materialet er vejledende og kan ikke anvendes uden det først tilpasses til det konkrete IE-husdyrbrug.  IE-husdyrbrugene har ikke pligt til at anvende det vejledende materiale, men kan i stedet vælge at udarbejde et andet materiale, der lever op til bekendtgørelsens krav.

Medarbejder APV

Medarbejder APV skal gennemføres min. hver 3. år på dansk eller engelsk.

Arbejdstilsynets Medarbejder APV til Landbrug gør det nemt at indsamle og afrapportere medarbejderens svar, som præsenteres i en færdig rapport.

Udfyld enkel skabelon til handlingsplan og bliv automatisk påmindet når handlingsplan skal opdateres. 

Lovpligtige eftersyn

Der skal foretages sikkerhedstjek af maskiner, el-værktøj og stiger minimum hver 12. måned.

Arbejdstilsynets anbefalede tjeklister gør det nemt at indsamle og dokumentere, at kontrollerne er gennemført rettidigt.

Opgavestyring

Opgaver, der ikke bliver løst eller løst rettidigt, kan udvikle sig til dyre reparationer, forsinkelser, arbejdsulykker etc.

Opret alle former for forefaldende/ikke planlagte opgaver og tildel til medarbejderne - fra mobil eller pc.

Eksportér til Excel og Word.

Timeregistrering

Timeregistrering på mobilen gør det nemt at indrapportere arbejdstid med løbende flex-saldo.

Færdiggør nemt timeopgørelse og flexsaldo i valgfri periode.

Eksportér til Excel.

Dokumentstyring

Gør PDF-dokumenter synlige i relevante mapper og tilgå dokumenterne med et enkelt klik.

Sæt udløbsdato på dokumenter og bliv automatisk påmindet på e-mail, når dokumenterne skal opdateres.

Økonomi og support

Oprettelse og moduler

Oprettelse og moduler er engangsomkostninger.

Vi hjælper dig med opsætning og sikrer, at du kommer godt i gang.


Årlig drift

Faktureres for resten af indeværende år og derefter årligt forud hver den 1. januar.


Support

Har du efterfølgende brug for hjælp, er vi ikke længere væk end et telefonopkald. Og det koster aldrig noget at ringe til os.

Læs mere her

Alle priser er ekskl. moms.

Kontakt os

Ring 66 11 10 66 og spørg efter:

Du kan også udfylde kontaktformularen - så ringer vil til dig.

Sammen finder vi et tidspunkt for en online præsentation af løsningen. 

Du skal forvente at præsentationen tager ca. 20 minutter.