Mobil IE-indberetning og aPV tilpasset din bedrift

Du bliver automatisk påmindet på din mobiltelefon, når det er tid til at udføre opgaver indenfor IE-indberetning eller APV.

Løsningen gør det nemt at præsentere og fremsende relevant dokumentation til myndighederne som fx kommunens miljøafdeling og Arbejdstilsynet.

IE-indberetning

Den 21. februar 2021 blev det lovpligtigt for IE-husdyrbrug at arbejde med en systematisk plan (også kaldt Miljøledelse) for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget inkl. materiel med det formål, at forebygge uheld.

IE-husdyrbrug kategoriseres ved:

  • svinebrug med mindst 750 stipladser til søer

  • slagtesvinebrug med mindst 2.000 stipladser til slagtesvin (over 30 kg)

  • fjerkræbrug med mindst 40.000 stipladser

Hvert år inden 31. december skal husdyrbruget foretage en IE-indberetning som dokumenterer, at Miljøledelse er gennemført og overholdt.

IE-indberetningen opsættes, så det passer med relevante krav i din Miljøgodkendelse.

APV og Kemisk risikovurdering

Arbejdspladsvurdering (APV) er lovpligtigt for alle husdyrbedrifter med ansatte. Derudover skal du også foretage et sikkerhedstjek af dine maskiner, el-værktøjer og stiger minimum hver 12. måned.

Endelig skal alt faremærket kemi på bedriften risikovurderes.

APV’en skal kunne forevises ved kontrol.

Du skal min. én gang om året drøfte arbejdsmiljø med dine medarbejdere og efter mødet udarbejde et referat/handlingsplan for de aktiviteter i har aftalt på mødet.

Medarbejder APV’en skal opdateres min. hvert tredje år.

Vælger du Kemisk risikovurdering, tilpasses løsningen med de kemiprodukter du anvender i hverdagen.

Opgavestyring tilpasset din bedrift

Opgaver der ikke bliver løst eller løst rettidigt, kan udvikle sig til dyre reparationer, forsinkelser, arbejdsulykker etc.

Med Opgavestyring fra mobil eller pc er det slut med gule sedler og glemte opgaver.

Opgavestyring fra din mobil

Når en opgave er oprettet, tildeles opgaven til en opgaveløser. Denne opgaveløser kan igen tildele opgaven til anden opgaveløser, hvor alle kommentarer og billeder følger med opgaven.

Når opgaven afsluttes, vises den samlede historik i mappe med udførte opgaver.

Se eksempel på opgavestyring her ...

Opgavestyring fra din pc

Du kan også oprette en opgave fra din pc og tildele denne til en medarbejder.

Fra din pc kan du se hele historikken inkl. billeder og datostempler på alle igangværende og afsluttede opgaver.

Du eksporterer nemt alle oprettede opgaver til Excel og Word.

timeregistrering

Enkel timeregistrering som gør det nemt for dine medarbejdere at indrapportere og følge med i indrapporteret arbejdstid. Og nemt for dig at se dine medarbejderes timer og løbende flex-saldo.

Timeregistrering fra din mobil

Dine medarbejdere kan indrapportere deres arbejdstid med egne kommentarer direkte fra mobilen og får automatisk en kvittering for indrapporteret tid og flex.

Timeregistrering fra din pc

Fra din pc trækker du timeopgørelse og flexsaldo i valgfri periode og tilføjer nemt egne kommentarer til medarbejdernes timeregistrering.

Alle data kan eksporteres til Excel.

Vi hjælper dig hele vejen

Vi hjælper dig med opsætning og planlægning af dine opgaver. Derefter er løsningen nem at vedligeholde selv.

Har du brug for hjælp, er supporten ikke længere væk end et telefonopkald. Og supporten er altid gratis.


Hvad kræver det at komme i gang?

  • Min. 1 mobiltelefon (Android eller iPhone)

  • pc eller Mac

økonomi

Oprettelse

IE-indberetning og APV:

4.950,00 kr.


Tilkøb Kemisk APV:

1.950.00 kr.


Tilkøb Opgavestyring:

1.950.00 kr.


Tilkøb Timeregistrering:

1.950,00 kr.


Årlig drift*

CVR-nummer inkl. et CHR-nummer: 3.600,00 kr./år

CHR-nummer: 1.200,00 kr./år


Adgang til fri telefon- og fjernsupport (TeamViewer og AnyDesk) mandag-torsdag kl. 09.00 - 15.00 og fredag kl. 09.00 - 13.00.

Alle priser er ekskl. moms.

* Faktureres for resten af indeværende år og derefter årligt forud hver den 1. januar.

kontakt

Ring 66 11 10 66 og spørg efter:

  • Søren Holme Tornehave

  • Niels Windfeld-Lund

Du kan også udfylde kontaktformularen nedenfor - så ringer vil til dig.

Sammen finder vi et tidspunkt for en online præsentation af løsningen. Du skal forvente at præsentationen tager ca. 20 minutter.

Ønsker du opstart med det samme, skal du kunne afsætte en time til mødet.