GeoEnviron Miljø er den mest anvendte IT-løsning i Danmark til indsamling, bearbejdning og administration af alle former for miljødata – blandt andet data omkring virksomheds- og landbrugstilsyn, administration af vandværker, jordforureningsopgaver, tank- og udskilleroplysninger.

Data struktureres og samles ét sted, så der hurtigt og nemt dannes overblik, og relevante data hurtigt kan sammenstilles.

Den store fordel ved GeoEnviron Miljø er, at alle tekniske og administrative data, der forekommer i miljøsager, er samlet i ét og samme system. Den enkelte sagsbehandler kan kortlægge og håndtere alt fra tilladelser, tilsyn, håndhævelser og opfølgning inden for de forskellige fagområder.

Derudover indeholder GeoEnviron Miljø også en lang række fagdata som drikkevandsanalyser, jordflytningsanmeldelser med tilhørende analyser, jordforureningsaktiviteter, kontrol på gyllebeholdere – og mange flere, som er relevante og anvendes i den daglige sagsbehandling.


GeoEnviron TO-GO (Microting eForm)

Undgå papir og tag dine data med på tilsyn. Flere og flere mobile enheder bliver en naturlig del af vores arbejdsliv. Mange kommuner har derfor sat fokus på, hvordan mobile løsninger også kan indbygges i fremtidens miljøtilsyn. Geokon har i samarbejde med Microting A/S, udviklet en app, som gør det nemt at dokumentere forretningskritisk information elektronisk.

Den nye app-løsning, der kan kommunikerer data mellem GeoEnviron databasen og den mobile enhed, når sagsbehandlerne skal/er på tilsyn på virksomheder, landbrug og vandværker. Hele setup’et har fokus på, at data forbliver digitale hele vejen – fra forberedelse af tilsynet til efterfølgende sagsbehandling, afrapportering og arkivering i kommunens ESDH-løsning.

Løsningen er kompatibel med både Android og iOS baserede enheder.

Læs mere her ...